Caričin Grad

Do visoravni u zaleđu Radana gde je nekada bio sagrađen veličanstven grad dobro je stići pred zalazak sunca kada ga obasjava zlatna svetlost i duge senke padaju na zidine, pa se pre da naslutiti njegova nekadašnja moć.

Caričin grad, Ivstiniana Prima, je bio važan administrativni, crkveni i vojni centar, a izgradio ga je u prvoj polovini VI veka vizantijski car Justinijan I (527-565) u blizini svog rodnog mesta Tauresium. Lokalitet Ivstiniana Prima je poznatiji u svetu nego kod nas, a otkrivena je tek četvrtina nekadašnjeg grada koji je pre 16 vekova imao kupatila, kanalizaciju i vodovod. Na akropolju su pronađene crkve - u unutrašnjosti grada i van bedema, terme, cisterne za vodu, odbrambeni kanali koji su bili punjeni vodom i akvadukt koji je polazio sa Radana.

Ovaj grad na granici Ilirske Dardanije i sredozemne Dakije, izgrađen na do tada nenaseljenom platou, predstavlja jedan od najranijih dokaza hrišćanske kulture i jedini je antički grad u Srbiji koji se može sagledati u celini. Velelepnom izgledu doprineo je i način gradnje naizmeničnim korišćenjem kamena i cigle i mozaici na tlu nekadašnjih bazilika. Istraživanja izvode naši i francuski arheolozi pod rukovodstvom SANU.

Na izlasku iz lokaliteta postavljen je putokaz na kome piše - Đavolja varoš 47,6km. To je najkraća veza između dveju destinacija koja vodi preko Radana - od toga je asfalt 16,7km, a makadam 30,9km.

Ako se ide magistralnim putem - mora se ići preko Kuršumlije, Prokuplja, Žitnog Potoka i Bojnika 114km, ili od Prokuplja ići na Doljevac i Leskovac što ukupnu kilometražu povećava na 153km.

Narodni muzej Leskovac, ul. Stojana Ljubića 2
tel: 016 212 975, www.lemuzej.org.rs

Osnivanje klastera podržale su Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES