Projekti

Projekat: "Razvoj kapaciteta, znanja i veština turističkog klastera radanskog područja"

Realizacija projekta: 18.02.2013 - 17.12.2013. godine

Vrednost projekta: 17.000€

Projekat finansijski podržala Evropska unija i Vlada Švajcarske kroz program saradnje sa opštinama - EUPROGRES

Radan klaster kao novoosnovano udruženje je dobilo sredstva od EU PROGRESA kao pomoć za funkcionisanje klastera u početnoj fazi razvoja. Aktivnosti na projektu su zasnovane na podizanju kapaciteta klastera i promociji članica i područja. Neki od rezultata su: brošura, web sajt i marketing plan Radan klastera.

 

Projekat: "Povećanje vidljivosti radanskog područja"

Realizacija projekta: 01.12.2013 - 30.04.2014. godine

Vrednost projekta: 437.280,00 dinara

Projekat sufinansira Nacionalna agencija za regionalni razvoj sa 200.000 dinara.

Aktivnosti na projektu u kome učestvuje 13 članica, su zasnovane na pripremi i zajedničkom nastupu na Beogradskom sajmu turizma 2014. godine. Radan klaster zajedno sa Turističkim organizacijama pripremiće nastup i prezentaciju radanskog područja, svih pet opština i članica klastera.

Osnivanje klastera podržale su Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES